ที่พักที่พัก

อี โฮเต็ล อาคิตะ(E-Hotel Akita)

ชื่อโรงแรม:
อี โฮเต็ล อาคิตะ(E-Hotel Akita)
ที่อยู่:
โอมาจิ 2-2-12
หมายเลขโทรศัพท์:
050-6861-5600
อัตราค่าที่พัก:
7,000 เยน ขึ้นไป