ที่พักที่พัก

อิโตเรียวกัง(Ito Ryokan)

ชื่อโรงแรม:
อิโตเรียวกัง(Ito Ryokan)
ที่อยู่:
ซันโน 6-18-28
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-5577
อัตราค่าที่พัก:
6,000 เยน ขึ้นไป