ที่พักที่พัก

อิโตเรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
อิโตเรียวกัง
ที่อยู่:
ซันโน 6-18-28
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-5577
อัตราค่าที่พัก:
5,940 เยน ขึ้นไป