ที่พักที่พัก

อิวาซากิเรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
อิวาซากิเรียวกัง
ที่อยู่:
บะระจิมะ 2-5-9
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-8481
อัตราค่าที่พัก:
7,020 เยน