ที่พักที่พัก

อิวาซากิเรียวกัง(Iwasaki Ryokan)

ชื่อโรงแรม:
อิวาซากิเรียวกัง(Iwasaki Ryokan)
ที่อยู่:
บะระจิมะ 2-5-9
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-8481
อัตราค่าที่พัก:
7,150 เยน