ที่พักที่พัก

อาซาฮีคัง

ชื่อโรงแรม:
อาซาฮีคัง
ที่อยู่:
อาซาฮีคาวะ ชินโทดะ ฮิงาชิมาจิ 17-25
หมายเลขโทรศัพท์:
018-832-5309
อัตราค่าที่พัก:
5,400 เยน ขึ้นไป