ที่พักที่พัก

อาคิตะ ปาร์ค โฮเต็ล (Akita Park Hotel)

ชื่อโรงแรม:
อาคิตะ ปาร์ค โฮเต็ล (Akita Park Hotel)
ที่อยู่:
ซันโน 4-5-10
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-1515
อัตราค่าที่พัก:
5,000 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.akita-parkhotel.co.jp/