ที่พักที่พัก

อาคิตะออนเซ็นพลาซ่า(Akita Spa Plaza)

ชื่อโรงแรม:
อาคิตะออนเซ็นพลาซ่า(Akita Spa Plaza)
ที่อยู่:
โซะเอะกะวะ อะซะเคอิไดคาวาระ 142-3
หมายเลขโทรศัพท์:
018-833-1919
อัตราค่าที่พัก:
13,800 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.akitaonsen.co.jp/