ที่พักที่พัก

อาคิตะออนเซ็นซะโตะมิ(Akita Spa Satomi)

ชื่อโรงแรม:
อาคิตะออนเซ็นซะโตะมิ(Akita Spa Satomi)
ที่อยู่:
โซะเอะกะวะ อะซะเคอิไดคาวาระ 142-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-833-7171
อัตราค่าที่พัก:
13,350 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.satomi-e.com/