ที่พักที่พัก

อาคารศึกษาป่าไม้ คิโคริโนะยะโดะ

ชื่อโรงแรม:
อาคารศึกษาป่าไม้ คิโคริโนะยะโดะ
ที่อยู่:
นิเบะสึอะสะ มันทะระเมะ 210
หมายเลขโทรศัพท์:
018-827-2111
อัตราค่าที่พัก:
7,500 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.theboon.net/sinrin/