ที่พักที่พัก

อาคารศึกษาป่าไม้ คิโคริโนะยะโดะ(Forest Learning Center – Kikorinoyado)

ชื่อโรงแรม:
อาคารศึกษาป่าไม้ คิโคริโนะยะโดะ(Forest Learning Center – Kikorinoyado)
ที่อยู่:
นิเบะสึอะสะ มันทะระเมะ 210
หมายเลขโทรศัพท์:
018-827-2111
อัตราค่าที่พัก:
6,000 เยน
URL:
http://www.theboon.net/sinrin/