ที่พักที่พัก

ออลเบิร์ท โฮเต็ล อาคิตะ (Albert Hotel Akita)

ชื่อโรงแรม:
ออลเบิร์ท โฮเต็ล อาคิตะ (Albert Hotel Akita)
ที่อยู่:
โอมาจิ 4-3-22
หมายเลขโทรศัพท์:
018-888-3333
อัตราค่าที่พัก:
6,490 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.albert-hotel.co.jp/