ที่พักที่พัก

ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมสุขภาพประจำจังหวัดอาคิตะ ยูโฟเร(Akita Prefecture Health Promotion Center – Yufore)

ชื่อโรงแรม:
ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมสุขภาพประจำจังหวัดอาคิตะ ยูโฟเร(Akita Prefecture Health Promotion Center – Yufore)
ที่อยู่:
คาวาเบะซันไน อาสะมารุไม 1-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-884-2111
อัตราค่าที่พัก:
12,500 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.yufore.jp/