ที่พักที่พัก

รุโปรุ มิซูโฮะ (Leport Mizuho)

ชื่อโรงแรม:
รุโปรุ มิซูโฮะ (Leport Mizuho)
ที่อยู่:
ซันโน 4-2-12
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-2433
อัตราค่าที่พัก:
5,700 เยน ขึ้นไป ※เฉพาะค่าเข้าพัก