ที่พักที่พัก

ยูแลนด์โฮเต็ล ยาบาเซะ

ชื่อโรงแรม:
ยูแลนด์โฮเต็ล ยาบาเซะ
ที่อยู่:
ยาบาเซะ อิซาโนะ 2-16-29
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-7811
อัตราค่าที่พัก:
4,212 เยน ขึ้นไป *มีห้องพักชั่วคราวราคาถูก
URL:
http://youland.jp/