ที่พักที่พัก

ยูสพัล (Youthpal) ศูนย์แลกเปลี่ยนเยาวชนจังหวัดอาคิตะ

ชื่อโรงแรม:
ยูสพัล (Youthpal) ศูนย์แลกเปลี่ยนเยาวชนจังหวัดอาคิตะ
ที่อยู่:
เทระอุจิ คามิยะชิคิ 3-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-880-2303
อัตราค่าที่พัก:
5,060 เยน ขึ้นไป ※เฉพาะค่าเข้าพัก
URL:
http://homepage3.nifty.com/youthpal/