ที่พักที่พัก

ยูวะฟุรุซาโตะ ออนเซน ยูอาซิส

ชื่อโรงแรม:
ยูวะฟุรุซาโตะ ออนเซน ยูอาซิส
ที่อยู่:
ยูวะจินกะมุระ อะซาฟุนะโอโรชิ 145-2
หมายเลขโทรศัพท์:
018-887-2575
อัตราค่าที่พัก:
6,930 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.yuwa-kousya.jp/yuasis/