ที่พักที่พัก

มิตซุโบะชิคัง

ชื่อโรงแรม:
มิตซุโบะชิคัง
ที่อยู่:
อะระยะ อะซาฮีมาจิ 4-3
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-8853
อัตราค่าที่พัก:
6,372 เยน