ที่พักที่พัก

ภายในพื้นที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตกลางของจังหวัดอาคิตะ(Akita Prefecture Chuo Welfare Center for the Aged)

ชื่อโรงแรม:
ภายในพื้นที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตกลางของจังหวัดอาคิตะ(Akita Prefecture Chuo Welfare Center for the Aged)
ที่อยู่:
โกะโชะโนะชิโมะสึสึมิ 5-1-1
หมายเลขโทรศัพท์:
018-829-2151
อัตราค่าที่พัก:
3,140 เยน ※เฉพาะค่าเข้าพัก
URL:
http://www.silverarea.jp/chuou