ที่พักที่พัก

ฟูจิวะเรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
ฟูจิวะเรียวกัง
ที่อยู่:
สึจิซาคิ มินาโตะชูโอ 2-3-50
หมายเลขโทรศัพท์:
018-845-0816
อัตราค่าที่พัก:
6,000 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.fujiwaryokan.com/