ที่พักที่พัก

พลาซ่า คริปตัน(Plaza Crypton)

ชื่อโรงแรม:
พลาซ่า คริปตัน(Plaza Crypton)
ที่อยู่:
คาวาเบะโทะชิมะ อาสะอุวะมัสซึริซาวะ) 38-4
หมายเลขโทรศัพท์:
018-882-4811
อัตราค่าที่พัก:
9,300 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.plaza-crypton.jp/