ที่พักที่พัก

ตึกเคียวโดโอมาจิ (โอมาจิโซ)(Kyodo Omachi Building (Omachiso))

ชื่อโรงแรม:
ตึกเคียวโดโอมาจิ (โอมาจิโซ)(Kyodo Omachi Building (Omachiso))
ที่อยู่:
โอมาจิ 3-2-44
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-2111
อัตราค่าที่พัก:
6,800 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.oomachi.com/