ที่พักที่พัก

คุโดเรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
คุโดเรียวกัง
ที่อยู่:
อะระยะ โอกิมาจิ 3-22
หมายเลขโทรศัพท์:
018-828-4706
อัตราค่าที่พัก:
6,800 เยน ขึ้นไป