ที่พักที่พัก

คาเมะยะเรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
คาเมะยะเรียวกัง
ที่อยู่:
โอมาจิ 1-4-36
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-2267
อัตราค่าที่พัก:
6,156 เยน ขึ้นไป