\"ค้นหา" ร้านจําหน่ายของที่ระลึก

ร้านค้าประจำสถานีที่ ท่าเรืออาคิตะ

สัญลักษณ์ประจำท่าเรืออาคิตะ คือ พอร์ตทาวเวอร์เซรีองสูงจากระดับน้ำทะเล 100 เมตร ท่านสามารถชื่นชมกับชมวิวพาโนรามา 360 องศาได้ ชั้น 1 มีเซรีองอาร์เดนจำหน่ายผักสดและสินค้าชื่อดัง อีกทั้งมีมุมชิมเหล้าท้องถิ่นของจังหวัดอาคิตะอีกด้วย

ชื่อ:
ร้านค้าประจำสถานีที่ ท่าเรืออาคิตะ
เวลาเปิดทําการ:
ดาดฟ้าชมวิว 9:00-21:00 เซลิออน การ์เด้น ศูนย์จำหน่ายสินค้า (เซลิออนชั้น 1) 9:00-18:00 (อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-857-3381