เที่ยวชม / สนุกเพลิดเพลินเที่ยวชม / สนุกเพลิดเพลิน

สวนโจะชิเต (Joshitei)สวนญี่ปุ่นในบ้านพักตากอากาศเดิมของตระกูลซาตะเคะแห่งแคว้นอาคิตะ มีจุดเริ่มต้นในยุคเก็นโรคุ  (ปี ค.ศ. 1688-1704) ต่อมาได้รับการบูรณะโดยผู้ครองแคว้นลำดับที่ 9 ของตระกูล ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง นามว่า ซาตะเคะ โยชิมาสะ ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้สวนแห่งนี้ว่า “โจะชิเต”

ต่อมาได้รับการขนานนามว่าเป็นสวนที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคโทโฮคุ ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่พักผ่อนของผู้ครองแคว้น แต่เป็นศูนย์กลางสมาคมของเหล่านักวาดตัวอักษรด้วยพู่กัน

ในปี 2007 ได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี 2014 เริ่มมีการบูรณะโดยเน้นที่โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเอกสารโบราณต่างๆ จนกระทั่งวันที่ 21 ตุลาคม ปี 2017 จึงได้ฤกษ์เปิดสวนโจะชิเตอีกครั้ง โดยฟื้นบรรยากาศแบบในอดีตให้หวนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง จนกลายเป็นสถานที่ชื่อดังแห่งใหม่ของเมืองอาคิตะ

ขอเชิญทุกท่านมาชมความงามของอาคิตะในสี่ฤดู ที่จะนำพาความอบอุ่นสู่หัวใจทุกดวง ที่สวนโจะชิเตแห่งนี้

ชื่อ:
สวนโจะชิเต (Joshitei)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-6300
ที่อยู่:
2-73 Minamimachi, Asahikawa ,Akita-City, Akita-ken
วันหยุดทําการ:
ปิดเฉพาะช่วงปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม - วันที่ 3 มกราคม)
เวลาเปิดทําการ:
9:00-16:30 (เวลาทำการในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน), 9:30-16:00 (เวลาทำการในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม)
อัตราค่าธรรมเนียม:
บุคคลทั่วไป 210 เยน, ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ 20 ท่านขึ้นไป ท่านละ 160 เยน, เด็กและนักเรียนจนถึงระดับมัธยมปลาย เข้าชมฟรี
URL:
https://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanrenshisetsu/1002685/1013885/1002284.html