ร้านอาหารร้านอาหาร

Music Bar Porto


ชื่อ:
Music Bar Porto
ประเภท:
อิตาเลี่ยน ไลฟ์เฮาส์
หมายเลขโทรศัพท์:
018-864-8710
เวลาเปิดทําการ:
17:30-21:30(LO)
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
อาหารตะวันตก เปิดช่วง Lunch Time เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://ja-jp.facebook.com/musicbarporto
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 1-2-7 (in Sun Patio), อาคิตะชิ โอมาจิ 1-2-7 ภายใน Sun patio