ร้านอาหารร้านอาหาร

ไทอันคิจิจิทซึ(Taian Kichijitsu)


ชื่อ:
ไทอันคิจิจิทซึ(Taian Kichijitsu)
ประเภท:
ร้านราเมงอิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-823-8238
เวลาเปิดทําการ:
20:30~ตี2:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-1-23 2Box 1F อาคิตะชิ โอมาจิ 5-1-23 2BOXชั้น 1F