ร้านอาหารร้านอาหาร

วะบารุ ซุชิเอะโดะ(Sushiedo)


ชื่อ:
วะบารุ ซุชิเอะโดะ(Sushiedo)
ประเภท:
อิซากายะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-827-5988
เวลาเปิดทําการ:
17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.sushiedo.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Higashidori 1-3-23, อาคิตะชิ ฮิกาชิโดริ 1-3-23