ร้านอาหารร้านอาหาร

ทงคัทซึ คัทซึคิจิ สาขาซังโน(Tonkatsu Katsukichi)


ชื่อ:
ทงคัทซึ คัทซึคิจิ สาขาซังโน(Tonkatsu Katsukichi)
ประเภท:
ร้านทงคัทซึ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-866-6544
เวลาเปิดทําการ:
11:00~14:00、17:00~22:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://akita-katsukichi.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Sanno 1-3-16, อาคิตะชิ ซังโน 1-3-16