ร้านอาหารร้านอาหาร

ดัมมายะ ซุยซัง สาขาโอมาจิ (Danmaya Suisan)


ชื่อ:
ดัมมายะ ซุยซัง สาขาโอมาจิ (Danmaya Suisan)
ประเภท:
ร้านอิซากายะ(ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์:
018-824-8080
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00 (ออร์เดอร์สุดท้าย23:30)
วันหยุดทําการ:
ไม่มีวันหยุด
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
https://ajimax.co.jp/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 5-4-10 , อาคิตะชิ โอมาจิ 5-4-10