ร้านอาหารร้านอาหาร

ซูมิบิยากิ หว่ะโกโคโระ(Sumibiyaki Wagokoro)


ชื่อ:
ซูมิบิยากิ หว่ะโกโคโระ(Sumibiyaki Wagokoro)
ประเภท:
ร้านอาหารญี่ปุ่น
หมายเลขโทรศัพท์:
018-838-5255
เวลาเปิดทําการ:
17:00-23:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
ที่อยู่:
Akita-shi, Nakadori 4-17-30, อาคิตะชิ นากาโดริ 4-17-30