ร้านอาหารร้านอาหาร

คับโป คาเมะเซ(Kamesei)


ชื่อ:
คับโป คาเมะเซ(Kamesei)
ประเภท:
อาหารญี่ปุ่น,อาหารพื้นเมือง
หมายเลขโทรศัพท์:
018-862-2729
เวลาเปิดทําการ:
11:30-14:00 (ต้องจอง) 17:00-22:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์
หมายเหตุ:
อาหารญ่ีปุ่น เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง
URL:
http://www.kamesei.com/
ที่อยู่:
Akita-shi, Omachi 4-1-16 2F อาคิตะชิ โอมาจิ 4-1-16 2F