ร้านอาหารร้านอาหาร

คามาคุระโนะซาโต้(Kamakura No Sato)


ชื่อ:
คามาคุระโนะซาโต้(Kamakura No Sato)
ประเภท:
ร้านอาหารจำพวกปลาท้องถิ่นและอาหารท้องถิ่นของจังหวัดอาคิตะ
หมายเลขโทรศัพท์:
018-874-8313
เวลาเปิดทําการ:
17:00-24:00
วันหยุดทําการ:
วันอาทิตย์, วันสิ้นปีและวันปีใหม่
หมายเหตุ:
ร้านเหล้า และอื่นๆ เปิดช่วง Lunch Time มีอาหารพื้นเมือง มีเหล้าพ้ืนเมือง เปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
URL:
http://www.akitasuisan.co.jp/shoplist/kamakura
ที่อยู่:
Akita-shi,Nakadori 4-13-1 อาคิตะชิ นากาโดริ 4-13-1