งานเทศกาลงานเทศกาล

เทศกาลมิโยชิบอนเทน


เคงค่ะบอนเทน คืออีกชื่อหนึ่งของเทศกาลบูชาเทพเจ้าของศาลเจ้าไทเฮซังมิโยชิ กลุ่มผู้ชายแบกท่อนบูชาเทพเจ้าบอนเทนวิ่งยื้อแย่งกันเข้าไปตั้งประดับในศาลเจ้า เพื่อเป็นการขอพรให้ มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์และขอให้ครอบครัวเรื่นร่มเย็นเป็นสุข

ชื่อ:
เทศกาลมิโยชิบอนเทน
วันเวลา:
ทุกปีของวันที่ 17 เดือนมกราคม
สถานที่:
ฮิโระโอโมเทะ・ศาลเจ้าไทเฮซังมิโยชิ