ที่พักที่พัก

โฮไรคะคุ

ชื่อโรงแรม:
โฮไรคะคุ
ที่อยู่:
ยาบาเซะโฮนโจ 2-7-3
หมายเลขโทรศัพท์:
018-865-3561
อัตราค่าที่พัก:
5,500 เยน ขึ้นไป