ที่พักที่พัก

โรงแรมเพิลซิตี้ อาคิตะ โอมาจิ (Hotel Pearl City Akita Omachi)

ชื่อโรงแรม:
โรงแรมเพิลซิตี้ อาคิตะ โอมาจิ (Hotel Pearl City Akita Omachi)
ที่อยู่:
โอมาจิ 2-6-25
หมายเลขโทรศัพท์:
018-863-2525
อัตราค่าที่พัก:
4,400 เยน ขึ้นไป
URL:
http://www.pearlcity.jp/akitaomachi/