ที่พักที่พัก

อาโออิเรียวกัง

ชื่อโรงแรม:
อาโออิเรียวกัง
ที่อยู่:
นะกะโดริ 6-12-26
หมายเลขโทรศัพท์:
018-834-4203
อัตราค่าที่พัก:
พักอย่างเดียว 5,400 เยน ขึ้นไป พร้อมอาหารเช้า 6,480 เยน ขึ้นไป